OБЩИ УСЛОВИЯ НА МЕЖДУНАРОДЕН ДЖАЗ ФЕСТИВАЛ “Q-JAZZFESTIVALVARNA”.

1.Обща информация.

Международият джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ започва своето съществуване през септември 2020 година, иницииран от екип на ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВА ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“.
Създаден с некомерсиална цел, фестивалът е естествено продължение на работата на екипа на сдружението, за опазването на рибарското селище и създаването на зона за култура извън централните части на Варна и стимулиране на международен културен обмен.
Джаз форумът подкрепя млади композитори и изпълнители на възраст до 35 години, работещи в сферата на джазмузиката.
Провежда се ежегодно, край Варна, на плаж Аспарухово сред романтиката на рибарско селище „Карантината“. Стимулира и популяризира оригиналното творчество на младиа втори от цял свят, в стиловото многообразие на джаза. Опазва уникалността на едно от малкото оцелели рибарски селища в района, поминъка на рибарите и техния фолклор, като част откултурно-историческото наследство на Варна.

2.Проекти и легална рамка.
Международият джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ дава възможност за стимулиране, създаване и популяризиране на авторска джаз музика сред младото поколение и зараждане на модни тенденции в сферата на джаза.
„Q-jazzfestivalvarna“ дава опция и за международен културен обмен в сферата на джаз музиката сред младежи до 35 годишна възраст, развивайки доброволчеството като пример за подражание и начин на живот. В този контекст „Q-jazzfestivalvarna“ способства за оранизиране и провеждане на джаз концерти, музикални вечери, срещи между поколенията и пърформанси на открито.
Фестивалът не носи каквато и да е юридическа отговорност за неуредени авторски права на участници към трети лица и/или претенции от организации за колективно управление на авторски права, които са базирани на подобно некоректно поведение.

3. Допустими проекти.
С предимство за участие в Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ се допускат млади автори и изпълнители до 35 и над 65 години. Авторският репертоар следва да е с продължителност до 1 час и 30 минути, създаден презпоследните 2 години преди настоящето издание на фестивала. Заявки за участие се приемат от индивидуални автори, дуети, трио, квартет, сикстет, дикси бенд групи, автори и изпълнители на свободна практика, ученици и студенти. Селектираните участници се оповестяват в основнатапрограма на фестивала, като на всеки участник се изпраща покана с официално писмо по имейл.
Фестивалът „Q-jazzfestivalvarna“ няма входни такси за участие, всички фестивални събития са при вход свободен. Краен срок за изпращане на музикалните произведения, които участникът възнамерява да представи е 15-ти май на съответната календарна година. До края на месец май се оповестяват селектираните произведения за основната програма на фестивала. Избратните автори/продуценти биват уведомявани по имейл.

4.Електронен ъплоуд на произведенията, декларации, права и санкции.
Всички музикални произведения се ъплоудват през сайта на Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ чрез опцията за електронен ъплоуд или изпращане на линк.
Всеки автор/продуцент на участващо в селекцията музикално произведние, кандидатстващ за Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ попълва изрична електронна декларация (тук – падащо меню) в настоящите общи условия, с която гарантира изрично уредени авторски и сродни на авторското право, както и учредяване на ползване на цялостното аудио съдържание на музикалното произведение спрямо фестивала, касаещо публично изпълнение и представяне както в рамките на форума „Q-jazzfestivalvarna“, така и в неговите съпътстващи събития.
Всички музикални произведения подадени за участие във фестивалната програма автоматично се включват във фестивалния дигитален музикален архив, където ще бъдат на разположение на слушателите, потребителите и гостите без комерсиална цел, но и без възможност за сваляне, разпространение, ривърс инженеринг и т.н. Всяко незаконно посегателство над това съдържание от трети лица ще се преследва с цялата строгост на авторскоправното законодателство на Република България, като на нарушителите ще бъде ангажирана презюмираната гражданска и наказателна отговорност чрез сезиране на компетентните органи, прокуратурата и съда.

5. Фестивална рамка.
Дати на провеждане на Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ през 2023г. са 13, 14 и 15 юли, като в програмата влизат и откриване и закриване.

6. Финансиране.
Средствата за организация и провеждане на фестивала се осигуряват чрез собствени средства, такси на фестивала, корпоративни, спонсорство, публични средства, участие в конкурси, дарения и др.

7. Авторски права и интелектуална собственост.
Като участник в Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ всеки автор/продуцент следва да подпише онлайн следната декларация:
Авторът, артистът или продуцентът, участващ в конкурсната програма на Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“, изначално са уредили авторските си права с продуцента и/или авторите на аудио произведенията, представен публично и възпроизвеждани и/или разпространявани в рамките на фестивала, като всеки от тях в лично качество декларира, че предоставя същите за безвъзмезно възпроизвеждане и публично представяне на произведението по време на фестивала, без заплащане на каквото и да е авторско възнаграждение, сродни на авторски права или друг вид компенсационно възнаграждение.
Авторът, артистът или продуцентътна музикалното произведение гарантира писмено при кандидатстването с настоящата декларация, че всички сродни и авторски права са напълно уредени финансово (с авторите на музиката, текста и т.н) – независимо дали това става чрез лично договоряне или организация за колективно управление на авторски права.
Представените музикални пиеси, песни и композиции трябва да са оригинално, авторско произведение на кандидатите. Нито Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“, нито неговите юристи разследват или удостоверяват автентичността на декларацията за авторство или осигурените права на кандидата. С участието си в конкурса Вие декларирате, че сте осигурили всички необходими права.
Кандидатите носят пълната отговорност за получаването на всички необходими права и разрешения за материали на трети страни, включени в техните произведения, включително, но не само музика, текст, производни произведения (кавъри), търговски марки, лога, авторски права и други права на интелектуална собственост. Фестивалът „Q-jazzfestivalvarna“ не носи каквато и да е юридическа отговорност за нарушения на горепосочените разпоредби.
Авторът, артистът или продуцентътдекларират, че всички отстъпени авторски и сродни на авторските права могат да бъдат използвани за рекламни цели на фестивала, мърчъндайз, публично излъчване на музика, участия в рекламни видео медийни спотове и онлайн и т.н. За същите цели на Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ могат да бъдат използвани в рамките на събитието всички търговски марки, дизайни, изображения, друг вид дигитални, 3D или анимационни визии, домейни или сайтове, който касаят конкретно музикално произведение, участващо във фестивалната програма.
За верността на настоящето се подписвам: тук – клик форма (генерираща падащо меню към авторът, артистът или продуцентът, с цел попълване в системата на фестивала на негови лични данни/фирма, три имена на представителя и име на групата, бенда, като след клика се генерира финален receipt в системата на фестивала и имейл със същата информация и receipt към него).

8.Защита на лични данни.
Придобиваната информация, касаеща лични данни – в частност снимки на участниците, се изисква и ще се използва с тяхно съгласие, което настъпва след подписване на настоящите общи условия, за електронните илипечатни медии свързани с фестивала. Тази информация също ще бъде използвана врекламните материали на фестивала, на официалния уебсайт и на страниците на фестивала всоциалните мрежи.

8.1. Когато ни пишете имейл в качеството Ви на потребител/участник на адресите от страницата ни за контакт, предоставените от Вас лични данни се обработват само доколкото това е необходимо, за да Ви отговорим, но не и с цел тяхното съхранение. Тези данни се съхраняват в Gmail услугата за електронна поща на сървърите на Google за най-високо ниво на сигурност. Повече информация по темата можете да получите тук: https://privacy.google.com/businesses/compliance/.
ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“ е администратор на лични данни от клас едно(стандартните лични данни ЕГН, адреси, три имена, имейли и т.н) само на потребители и участници във Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“, като в този контекст е приела съответните правила и технологични мерки. Тези лични данни ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“ рядко придобива онлайн, но дори и в тази хипотеза са предприети технологични мерки за тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на ЮЛНЦ „ШИДМНП ДЕДАЛ“.
ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“ не е администратор на лични данни от клас две (специaлни лични данни), поне на настоящия етап. Все пак с оглед изискването на Общия регламент за лични данни, ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“е предвидало възможност за технологична защита и на подобен тип лични данни, чрез тяхната защитеност и криптиране на технологично ниво, на физически сървър, собственост на сдужението.
ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“ не извършва мащабно обработване или наблюдение на лични данни, от който и да е клас или вид.
Ако имате въпроси за обработката на Вашето електронно писмо и свързаните с него лични данни, не се колебайте да ги включите в съобщението. Всяка информация, която събираме от Вас е използвана единствено и само за:
– Да се свържем с Вас чрез имейл или телефон;
– Да персонализираме Вашеучастие в Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ чрез подписване на настоящите общи условия, т.е с цел сключване на договор за отдалечена услуга и най-вече, за да отговорим на индивидуалните Ви нужди;
– Да подобрим нашия уеб сайт.

8.2.Социални мрежи.
ЮЛНЦ „ШКОЛА ПО ИЗКУСТВО ЗА ДЕЦА И МАДЕЖИ ВНЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ ДЕДАЛ“не извършва дейности онлайн, които да имат за ефект съадминистриране на лични данни, придобити от социални мрежи, чрез техния технологичен пренос, с цел индивидуализиране на конкретно лице. Информацията, която получаваме от Вас в социалните мрежи в споменатия контекст, може да бъде само следната:
– Вашите публично достъпни данни, които доброволно сте разкрили за себе си в съответната социална мрежа, без хипотеза на пренос или съадминистриране от наша страна;
– Други лични данни, които сте ни изпратили директно в лично съобщение или в коментар в съответната социална мрежа, без хипотеза на съадминистриране от наша страна;
– Дали сте харесали, коментирали или тагнали наш постинг;
– Иформацията, която получаваме от социалните мрежи по отношение на реклама и анализ на посещаемостта. Тази информация се обработва от съответната социална мрежа, като ние виждаме само неперсонализиран анализ на резултатите, без да администрираме/съадминистрираме или да осъществяваме пренос на лични данни по какъвто и да е начин към нашия сайт или наш сървър. Тази информация сочи например колко човека са харесали наш постинг благодарение на дадена реклама, какъв е процентът на мъже спрямо жени. С цел по-висока ефективност на рекламата, ние може да таргетираме рекламата, тоест да пожелаем тя да се показва само на лица, които попадат в определени критерии. Социалната мрежа обработва данните според критериите, посочени от нас, като ние получаваме неперсонализиран по лични данни резултат за анализ.

8.3. Разкриване пред трети страни.
Вашата лична информация, в частност личните Ви данни, които ние обработваме, може да бъде разкрита пред органите на реда, когато тази информация бъде поискана от нас по съответния законов ред и на базата съответните правни основания. Ние не разпостраняваме, възпроизвеждаме публично с комерсиална или каквато и да е друга цел Вашата лична информация. В сайта ни се използват единствено лични данни (две имена) на автори и продуценти, участници в Международен джаз фестивал „Q-jazzfestivalvarna“ с посочване на източника, от който тези данни са придобити, като това посочване е с некомерсиална цел и не е свързано с каквото и да е обработване или съхраняване на тези данни на наши сървъри или други електронни носители.

8.4. Защита на информацията.
Ние имплементираме различни технологични защитни мерки, за да бъде Вашата лична информация защитена. SSL криптиране. Този сайт използва 256 битово SSL криптиране от съображения за сигурност и защита на предаването на чувствително съдържание, като например заявките, които ни изпращате, използвайки сайта или запитванията от формата за контакт. Можете да разпознаете криптираната връзка по това, че адреса на сайта от “http: //” е станал “https: //” и пред адреса стои зелен символ за заключване. Ако е активирано SSL криптиране, данните, които ни изпращате, не могат да бъдат прочетени от трети страни.

8.5. Право на достъп до информацията.
Достъп, изтриване, ограничаване, псевдонимизиране на информация, касаеща лични данни.Като посетител на нашия сайт Вие по всяко време имате право на информация за съхраняваните Ваши лични данни, техния произход, както и целта на обработката на данните. Моля да считате за обективен факт правото си да поискате да коригирате, изтриете, ограничите и псевдонимизирате тези лични данни. За допълнителна информация относно личните данни можете да се свържете с нас по всяко време на имейл адреса, посочен в сайта ни на страницата Контакти чрез формата за контакт.

8.6. Съгласие.
В качеството Ви на ползвател на нашия сайт, Вие се съгласявате с нашата политика на поверителност, касаеща лични данни.

8.7. Право на промяна.
Запазваме правото си да променяме настоящата политика за поверителност по всяко време. Всяка промяна ще бъде отразена на настоящата страница и ще влезе в сила веднага след публикуването й.

9.Комуникации.
Фестивалът разпространява и популяризира дейностите си чрез медийнипартньорства, организиране на промоционални кампании в социалните мрежи и средобществеността. Фестивалът разполага със свой уеб сайт и профили в социалните мрежи.

10.Мониторинг.
След приключване на фестивала се извършва мониторинг на фестивалната програмаи на събитията от паралелната програма. При приключване на проекта екипът подготвяобобщените данни и той се публикува на сайта на фестивала. Всички въпроси, свързани сфестивала, нерегламентирани в настоящия правилник, се решават от организационния екипна фестивала и действащото законодателство в България.